Menü Kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Program Akreditasyonu; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

  • Programın adında “Peyzaj Mimarlığı” ifadesi geçmelidir.
  • Program lisans düzeyinde en az 4 (dört) yıllık bir öğretimi kapsamalıdır.
  • Sadece lisans düzeyinde eğitim verilen programlarda, öğretim kadrosunda en az üçü (3) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip, toplam en az beş (5) öğretim üyesi bulunmalıdır.
  • Lisans eğitimine ek olarak lisansüstü eğitim de verilen programlarda, öğretim kadrosunda en az beşi (5) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip, toplam en az yedi (7) öğretim üyesi bulunmalıdır.
  • Bölüm başkanı Peyzaj Mimarlığı alanında lisans derecesine sahip olmalıdır.
  • Başvuran program mezun vermiş olmalıdır

Lisans ve Yüksek lisans için akreditasyon koşulları BELGELER menüsü altında verilmiştir.

Başvurular her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır.

Başvurular Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’nin İletişim Adresine yapılır.

Başvuru dosyaları (Öz Değerlendirme Raporları-ÖDR) kurumlar tarafından 1 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında 4 (dört) aylık sürede hazırlanarak PEMDER’e gönderilmelidir.

Başvuru ve değerlendirme süreci yaklaşık 14 ay sürmektedir.

Akreditasyon konusundaki tüm iş ve işlemler PEMDER’e bağlı, ancak karar alma süreçlerinde bağımsız bir yapı olan Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (kısa dı ile PAK) tarafından gerçekleştirilmektedir.

PEMDER’e değerlendirme ve akreditasyon için başvuran kurumların ilgili programlarını değerlendirmek üzere PAK tarafından belirlenen 2 öğretim üyesi, 1 sektör temsilcisi ve 1 lisansüstü öğrenciden oluşan takımdır.

Değerlendirme ve akreditasyon için PEMDER’e başvuran yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarının başvurularını değerlendirmek üzere PAK tarafından belirlenen öğretim üyesi, sektör temsilcisi ya da öğrencilerdir.

Program değerlendiriciler, PEMDER’in Program Değerlendiricisi ilanlarına başvuruda bulunan öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve lisansüstü öğrenciler arasından, belirlenen ölçütler çerçevesinde, PAK tarafından seçilmektedir.