Menü Kapat

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre 15.01.2018 tarihinde kurulmuştur. Derneğimizin misyonu:

“Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitim öğretimi ve araştırmalarının ve Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gelişmesine; bilgili, becerili, araştırıcı meslek mensuplarının yetiştirilmesine; akademik işbirliğine; öğretim programlarının akreditasyonuna katkıda bulunmaktır.”

Bu misyon doğrultusunda belirlenen hedefler arasında: 

  • Peyzaj Mimarlığı alanındaki eğitim-öğretim ve araştırmaların etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Yeni öğretim programları oluşturma, geliştirme ve uygulamaya olanak sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
  • Peyzaj Mimarlığı öğretim programlarını üniversitelerin başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
  • Eğitim-öğretim, değerlendirme, akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar, dernekler, meslekörgütleri ve akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Derneğimiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) 08/04/2020 tarihli toplantısında alınan kararla, Peyzaj Mimarlığı Öğretim Programlarının akreditasyonu konusunda yetkilendirilmiştir.

Derneğimiz ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı programlarından akreditasyon başvurularını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren almaya başlamıştır.

Haberler & Duyurular