Menü Kapat

Akreditasyon Zaman Çizelgesi

 

1 Ocak – 31 Ocak

İlk kez değerlendirme ve akreditasyon talebinin kurumlar tarafından PEMDER’e yazılı olarak iletilmesi.

1 Şubat – 28 Şubat

PEMDER Program Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi Madde 4’e göre koşullara uygunluk incelemesi; gerekli durumlarda ek bilgi ve belge talebi; başvuru yapan programların değerlendirmeye alınıp alınamayacaklarının; değerlendirmeye alınacak programlar için belirlenen akreditasyon ücretinin ve ödeme koşullarının başvuru yapan kurumlara bildirilmesi.

1 Mart – 31 Mart

Kurumların PEMDER’in bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubunu ve imzalı Akreditasyon Hizmeti Sipariş Formu’nu göndermesi; belirlenen akreditasyon ücretinin 1. taksitinin yatırılması
(Teyit mektubu ve sipariş formunun ulaşmaması ve/veya akreditasyon ücretinin yatırılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. Dileyen kurumlar akreditasyon ücretinin tamamını tek bir seferde de ödeyebilir).

1 Nisan – 31 Temmuz

Kurumlar tarafından PEMDER tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlanması; raporun basılı ve elektronik ortamda PEMDER’e iletilmesi.

1 Ağustos – 31 Ağustos

Öz değerlendirme raporlarının formata uygunluğunun ve içeriğinin ön incelemesinin yapılması; varsa eksikliklerin kurumlara bildirilmesi ve kurumlar tarafından eksikliklerin giderilmesi; program değerlendirme takımlarının belirlenmesi; akreditasyon ücretinin 2. taksitinin yatırılması.
(Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır. Akreditasyon alınmasına yönelik bir eksiklik ve/veya ölçütlerin karşılanamaması durumunda akreditasyon değerlendirmesi durdurulur, gerekçe ilgili Kuruma bildirilir. Ön inceleme sonucunda eksiklik bildirimi yapılmaması, değerlendirme takımınca yapılacak ayrıntılı inceleme sonucunda yetersizlik değerlendirmesi yapılmayacağı anlamına gelmemektedir).

1 Eylül – 30 Eylül

Öz Değerlendirme Raporları format bakımından uygun bulunan programlar ile saptanan eksikliklerini gideren programların değerlendirme süreçlerinin başlatılması; program değerlendirme takım üyelerinin adlarının ve iletişim bilgilerinin ilgili kurumlara bildirilmesi; öz değerlendirme raporlarının basılı ve/veya elektronik ortamda ilgili takım üyelerine iletilmesi; öz değerlendirme raporlarının takımlar tarafından değerlendirilmesi.

1 Ekim – 31 Ekim

Takım başkanlarının programları değerlendirilecek kurumların dekanları ile ilk teması kurması ve tüm taraflar için uygun olan ziyaret tarihlerini kapsayacak şekilde ziyaret programlarının hazırlanması; 3 günlük kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

1 Kasım – 30 Kasım

Takım başkanlarının Kısa Formunun elektronik kopyasının Pak başkanına göndermesi; Program Değerlendiricisi Raporunun bir kopyasının arşivlenmek üzere PEMDER Sekreteryası’na gönderilmesi; Öğrenci Değerlendirici Raporunun hazırlanacak taslak raporda göz önüne alınmak üzere takım başkanına gönderilmesi; kurumların, takım başkanlarına 30-Gün yanıtını yollaması.
(Program Değerlendirme Formlarında listelenen yetersiz yanlarla ilgili maddi hatalar üzerinde ve bu süre içinde yetersizliklerin giderilmesine ilişkin olarak yapılmış olan iyileştirmeler konularında görüş belirtilerek)

1 Aralık – 31 Aralık

30-Gün yanıtının bir kopyasının arşivlenmek üzere takım başkanı tarafından PEMDER Sekreteryasına gönderilmesi; takım başkanlarının program değerlendiricileri ve öğrenci değerlendiricilerle görüşerek Program Değerlendirme Formlarını gözden geçirmesi ve kurumların 30-Gün yanıtındaki verileri de kullanarak PEMDER’in belirlediği şablona uygun bir Taslak Rapor oluşturması; takım başkanlarının Taslak Rapor ile “Ziyaret Sonu Önerisi” ve “+60 Gün Önerisi” sütunları doldurulmuş Kısa Formu PAK Başkanına göndermesi.

1 Ocak – 31 Ocak

Tutarlılık Denetim Komitesi tarafından aynı dönemde başvuru yapmış kurumlar için hazırlanan raporlar arasında tutarlılık denetimleri yapılması; tutarlılık denetimleri tamamlanan taslak raporların format, yazım hataları ve üslup açısından gözden geçirilmesi.

1 Şubat – 28 Şubat

PAK’ın ilgili takım başkanlarının da bilgisi ile taslak raporlar üzerindeki son değişiklikleri/düzeltmeleri yapması; kurumlara bildirilecek kesin raporları oluşturması;  Akredite edilmiş programlar için kurumlara verilecek sertifikaların PEMDER tarafından hazırlanması.