Menü Kapat

Akreditasyon Zaman Çizelgesi

 

1 Ocak – 31 Ocak

Değerlendirme ve akreditasyon talebinin kurumlar tarafından PEMDER’e yazılı olarak iletilmesi.

1 Şubat – 28 Şubat

PEMDER Lisans Programları Akreditasyonu için Asgari Koşullara uygunluk incelemesi; gerekli durumlarda ek bilgi ve belge talebi; başvuru yapan programların değerlendirmeye alınıp alınamayacaklarının; değerlendirmeye alınacak programlar için belirlenen akreditasyon ücretinin ve ödeme koşullarının başvuru yapan kurumlara bildirilmesi.

1 Mart – 31 Mart

Kurumların PEMDER’e başvuru teyit yazısı ve Akreditasyon Hizmeti Sipariş Formu’nu göndermesi; belirlenen akreditasyon ücretinin 1. taksitinin yatırılması (Teyit yazısı ve sipariş formunun ulaşmaması ve/veya akreditasyon ücretinin yatırılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. Dileyen kurumlar akreditasyon ücretinin tamamını tek bir seferde de ödeyebilir).

1 Nisan – 31 Temmuz

Kurumlar tarafından PEMDER tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlanması; raporun kurumun resmi yazısı ile birlikte elektronik ortamda PEMDER’e iletilmesi.

1 Ağustos – 31 Ağustos

PAK tarafından öz değerlendirme raporlarının formata uygunluğunun ve içeriğinin ön incelemesinin yapılması; varsa eksikliklerin kurumlara bildirilmesi ve kurumlar tarafından eksikliklerin giderilmesi; eksikliklerin giderilmesi sonrasında nihai Öz Değerlendirme Raporu’nun (ÖDR) kurumlar tarafından basılı ve elektronik ortamda PEMDER’e gönderilmesi.
(Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır. Akreditasyon alınmasına yönelik bir eksiklik ve/veya ölçütlerin karşılanamaması durumunda akreditasyon değerlendirmesi durdurulur, gerekçe ilgili Kuruma bildirilir. Ön inceleme sonucunda eksiklik bildirimi yapılmaması, değerlendirme takımınca yapılacak ayrıntılı inceleme sonucunda yetersizlik değerlendirmesi yapılmayacağı anlamına gelmemektedir).

1 Eylül – 30 Eylül

Öz Değerlendirme Raporları format bakımından uygun bulunan programlar ile saptanan eksikliklerini gideren programların değerlendirme süreçlerinin başlatılması; program değerlendirme takımlarının oluşturulması, program değerlendirme takım üyelerinin adlarının ve iletişim bilgilerinin ilgili kurumlara bildirilmesi; öz değerlendirme raporlarının basılı ve/veya elektronik ortamda ilgili takım üyelerine iletilmesi; öz değerlendirme raporlarının takımlar tarafından değerlendirilmesi; akreditasyon ücretinin 2. taksitinin yatırılması

1 Ekim – 31 Ekim

Takım başkanlarının programları değerlendirilecek kurumların dekanları ile ilk teması kurması ve tüm taraflar için uygun olan ziyaret tarihlerini kapsayacak şekilde ziyaret programlarının hazırlanması; kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

1 Kasım – 30 Kasım

Takım başkanlarının Program Değerlendiricisi Raporunu ve Öğrenci Değerlendirici Raporunu PAK’a ve PEMDER’e göndermesi; kurumların PEMDER’e 30-Gün yanıtını yollaması (Program Değerlendirme Formlarında listelenen yetersiz yanlarla ilgili maddi hatalar üzerinde ve bu süre içinde yetersizliklerin giderilmesine ilişkin olarak yapılmış olan iyileştirmeler konularında görüş belirtilerek)

1 Aralık – 31 Aralık

Takım başkanlarının program değerlendiricileri ve öğrenci değerlendiricilerle görüşerek Program Değerlendirme Formlarını gözden geçirmesi ve kurumların 30-Gün yanıtındaki verileri de kullanarak bir Taslak Rapor oluşturması; takım başkanlarının Taslak Rapor ile “Ziyaret Sonu Önerisi” ve “+60 Gün Önerisi” sütunları doldurulmuş Kısa Formu PAK’a ve PEMDER’e göndermesi.

1 Ocak – 31 Ocak

Tutarlılık Denetim Komitesi tarafından aynı dönemde başvuru yapmış kurumlar için hazırlanan raporlar arasında tutarlılık denetimleri yapılması; tutarlılık denetimleri tamamlanan taslak raporların format, yazım hataları ve üslup açısından gözden geçirilmesi.

1 Şubat – 28 Şubat

PAK’ın ilgili takım başkanlarının da bilgisi ile taslak raporlar üzerindeki son değişiklikleri/düzeltmeleri yapması; kurumlara bildirilecek kesin raporları oluşturması;  Akredite edilmiş programlar için kurumlara verilecek sertifikaların PEMDER tarafından hazırlanması.