Menü Kapat

Program Değerlendiricileri

Program değerlendiricileri, PEMDER’e akredite olmak üzere başvuruda bulunan eğitim programlarını değerlendirmek üzere seçilen Peyzaj Mimarlığı eğitiminde ve pratiğinde önemli deneyime sahip kişiler ve lisansüstü öğrencilerdir. Program değerlendiricileri belirlenirken, akademisyen/özel sektör temsilcisi, kadın/erkek dengesi, kurumlar arası denge gibi ölçütler dikkate alınır.

Prof. Dr. Metin BAŞAL
Ankara Üniversitesi

Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI
İstanbul Teknik Üniversitesi

Emekli Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Ümit ERDEM
Ege Üniversitesi

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Adnan UZUN
FMV Işık Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sibel MANSUROĞLU
Akdeniz Üniversitesi

Öğretim Üyesi
 

Prof. Dr. Abdullah KELKİT
Çanakkale  Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hakan DOYGUN
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hayriye EŞBAH TUNCAY
İstanbul Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Bülent DENİZ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Öğretim Üyesi
 

Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA
İstanbul Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi
 

Dr. Ömer Lütfi GÜLKAL
EPPU Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,
Kentsel Tasarım, Mühendislik Ltd.Şti.
Özel Sektör

Dr. Sultan GÜNDÜZ
Planlama Atölyesi Ltd.Şti.
Özel Sektör
Nuran Mercan ALTUN
Kardelen Peyzaj Planlama Ltd. Şti

Özel Sektör

Ahmet Mithat ERDOĞAN
Fitopark Peyzaj Ltd. Şti.

Özel Sektör

Hilal ÜSTÜN CANER
Hilal Üstün Caner Mimarlık & Peyzaj Ltd.Şti.
Özel Sektör
Havva Gonca KAYNAK ALTINGÜZGÜN
Akdeniz Üniversitesi

Doktora Öğrencisi

Sıla BALTA

Akdeniz Üniversitesi
Doktora Öğrencisi

Dilruba Merve COŞGUN

Bartın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi

Betül Esra KESER

Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi

Şerife Nur ŞENLİKCİ

FMV Işık Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi