Menü Kapat

Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı

PEMDER ile birlikte PEMKON ve TÜBİTAK’ın desteklediği, Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Bartın’da gerçekleştirilen “Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı” başarı ile tamamlandı. Peyzaj Mimarlığı eğitiminin paydaşları olan akademi, özel sektör, meslek odası, meslektaş ve öğrencilerin geniş katılım gösterdiği Çalıştay kapsamında akreditasyonun kurumsal paydaşlarından da önemli katılımlar oldu. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Danışma Kurulu üyesi ve ayrıca TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Prof.Dr. Öktem VARDAR, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyesi Ayhan KOÇER ve Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Akreditasyon Yöneticisi Z.Seyhan BAŞER Çalıştaya katılım sağladı ve bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Çalıştay kapsamında farklı ülkelerdeki akreditasyon uygulamaları yetkin bilim insanları tarafından aktarıldı. Bu bağlamda ABD, Almanya, Hollanda ve İngiltere’deki Peyzaj Mimarlığı öğretim programları akreditasyonu konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. ABD’deki süreçler, Amerikan Peyzaj Mimarlığı Eğitimenler Birliği (CELA) başkanı Prof.Dr. Sadık ARTUNÇ, Hollanda’daki süreçler LE:NOTRE Enstitüsü direktörü Ir.Jeroen de Vries, Almanya’daki süreçler Prof. Gert BISCHOF tarafından aktarılmıştır. Akreditasyonla ilgili diğer bazı sunumların da yer aldığı Çalıştayın son gününde “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Öğretim Programlarının Akreditasyonu: Kriterler/Süreçler” konulu Panel gerçekleştirildi. Toplam 224 katılımcının yer aldığı Çalıştay ulusal ve yerel basında geniş yer buldu. Çalıştay ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı öğretim programlarının akreditasyonu sürecinde önemli bir dönüm noktası olma özelliği taşımaktadır.