Menü Kapat

Eğitimler

17 Ekim 2020 tarihli Program Değerlendiricileri Eğitimi

Akreditasyon hizmetimizde görevli Program Değerlendirici havuzumuzu genişletmek amacıyla yapılan ilana başvuran adaylar arasından seçilen 6 akademisyen, 3 özel sektör temsilcisi ve 3 lisansüstü öğrenciden oluşan toplam 12 program değerlendiricisine 17 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi eğitim verilmiştir. 

Eğitim sunumlarına ve eğitim sonunda uygulanan Geri Besleme anketine verilen cevapların analizine aşağıdan ulaşılabilir.

23 Mart 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen PEMDER Program Değerlendiricileri Eğitimi