Menü Kapat

AKREDİTASYON KOMİTELERİ TOPLANTISI

25 ARALIK 2023

Derneğimizin akreditasyon konusunda faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler ve Öğrenci komiteleri ortak toplantısı 25 Aralık 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı çalışmalarının genel çerçevesi tartışıldı

AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ

8 ARALIK 2023

Derneğimizin akreditasyon hizmeti çerçevesinde Program Değerlendiricisi olmak üzere başvuruda bulunan ve Akreditasyon Kurulumuz PAK tarafından seçilen Program Değerlendiricilerinin eğitimi 8 Aralık 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yeni katılımlarla birlikte derneğimizin Program Değerlendirici kadrosu genişledi ve 52’ye ulaştı.

AKREDİTASYON KURUM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

1 ARALIK 2023

2024 yılında PEMDER’e değerlendirme ve akreditasyon başvurusunda bulunmayı düşünen ya da PEMDER akreditasyonu hakkında bilgi edinmek isteyen üniversitelere yönelik bilgilendirme toplantısı 1 Aralık 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Teknik, Karadeniz Teknik, Selçuk ve Trakya üniversitelerinin peyzaj mimarlığı bölümlerinin başkanları ve öğretim elemanları katılmıştır. 

Haberler ve Duyurular

PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

PEMDER, Peyzaj Mimarlığı programlarının PEMDER değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerden veya özel firmalardan değerlendiriciler aramaktadır. Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir mesleki ve sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir. Akademisyen adayların Peyzaj Mimarlığı eğitiminde ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon konularında ilgili/deneyimli olmaları; özel sektörden adayların ise Peyzaj Mimarlığı eğitimi, iş yönetimi ve kalite süreçleri konularında ilgili/deneyimli olmaları beklenmektedir.

Başvurularınızı 31 Ekim 2023 tarihine kadar pemdernek@gmail.com adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.


12 HAZİRAN 2023

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE AKREDİTASYON KONFERANSI

Siirt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve öğrenci topluluklarından Kalite Topluluğu işbirliği ile ‘Siirt Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Konferansı’ düzenlenmiştir. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta Üniversitenin kalite taraflarının 2022-2023 yılı faaliyetlerinin sunumu yapılarak önümüzdeki dönem planları aktarılmıştır.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat ŞINDAK açılış konuşmalarında katılımcıları selamladıktan sonra “Gerek kadim medeniyetimiz gerekse de modern dünya; sunulan ürün ve hizmette kaliteye önemli derecede ihtimam göstermişlerdir. Nitekim dünyada yazılı ilk kalite standartları bundan beş asır önce Sultan II. Beyazıt zamanında “Kanunname-i İhtisab-ı Bursa” ismiyle bu topraklardan çıkmış ve söz konusu bu standartlar Bursa pazarında uygulanmış olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu ve daha gelişmiş standartlar; ferman, kanunname ve emirler vasıtasıyla imparatorluğun önemli şehirlerinde tüketicileri koruyacak şekilde tanzim edilerek kalite uygulamaları olarak yaygınlaştırılmışlardır” ifadelerini kullanarak kalitenin önemine ve gerekliliğine atıfta bulunmuştur.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (PAK) Başkanı Prof. Dr. Osman UZUN kurum akreditasyon programı (KAP) ve Program Akreditasyonu konuları ile ilgili sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda PEMDER uygulamalarına yönelik olarak bazı değerlendirmelerde bulunurken, program değerlendirme çalışmalarında bulunacak bölümler için bazı stratejiler ve öneriler getirilmiştir.


30 MAYIS 2023


PEMDER AKREDİTASYON TEMATİK ANALİZ RAPORU PAYLAŞIMI

23. PEMKON toplantısı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde 30 Mayıs 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 33 Bölüm Başkanı ya da temsilcisi ile birlikte PEMDER’ in Genel Sekreteri katılmıştır. Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi 23. Toplantısında, PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (PAK) Başkanı tarafından, “ PEMDER Akreditasyon Tematik Analiz Raporu (2022)” sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda PEMDER düzenli olarak akreditasyon faaliyetleri sonucunda elde ettiği birikimleri; genel yaklaşımlar, sonuçlar ve etkiler açısından analizlerini, yapısal sorunları (mevzuat, sistem, insan kaynağı vb.) içeren genel değerlendirme raporlarını toplantıya katılım sağlayan Bölüm Başkanları ile paylaşmıştır.


11 KASIM 2022

AKREDİTASYON KURUM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2023 yılında PEMDER’e değerlendirme ve akreditasyon başvurusunda bulunmayı düşünen ya da PEMDER akreditasyonu hakkında bilgi edinmek isteyen üniversitelere yönelik bilgilendirme toplantısı 11 Kasım 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara, Bursa Teknik ve Kastamonu üniversitelerinin peyzaj mimarlığı bölümlerinin öğretim elemanları katılmıştır. 

1 KASIM 2022

PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

PEMDER, Peyzaj Mimarlığı programlarının PEMDER değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerden veya özel firmalardan değerlendiriciler aramaktadır. Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir mesleki ve sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir. Akademisyen adayların Peyzaj Mimarlığı eğitiminde ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon konularında ilgili/deneyimli olmaları; özel sektörden adayların ise Peyzaj Mimarlığı eğitimi, iş yönetimi ve kalite süreçleri konularında ilgili/deneyimli olmaları beklenmektedir.

Başvurularınızı 30 Kasım 2022 tarihine kadar pemdernek@gmail.com adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.

20 Kasım 2021

Akreditasyon Kurum Bilgilendirme Toplantısı

2022 yılında PEMDER'e akreditasyon başvurusu yapmayı planlayan ve süreç ve ölçütler bağlamında ayrıntılı bilgi talep eden kurumların temsilcilerine yönelik olarak 20 Kasım 2021 Cumartesi günü kurum bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Burdur Mehmet Akif, Çanakkale Onsekiz Mart, İnönü, İstanbul-Cerrahpaşa ve Karadeniz Teknik üniversitelerinin ilgili fakülte dekan ve dekan yardımcıları ile peyzaj mimarlığı bölümlerinin başkanları, başkan yardımcıları ve akreditasyon komisyon üyeleri katılmıştır.

01 Kasım 2021

Akreditasyon Asgari Koşul Değişiklik Taslağı

Derneğimizin halen uygulamakta olduğu akreditasyon asgari koşullarından bazılarının değiştirilmesine ilişkin talepler doğrultusunda oluşturulan değişiklik taslağı aşağıda verilmiştir. Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini 15 Kasım 2021 tarihine kadar pemdernek@gmail.com adresine iletmeleri beklenmektedir.

1. Bölüm Başkanının derecesi
Eski koşul: Bölüm başkanı Peyzaj Mimarlığı alanında lisans derecesine sahip olmalıdır.
Yeni koşul: Bölüm Başkanı Peyzaj Mimarlığı alanında lisans, doktora ya da doçentli derecesine sahip olmalıdır.

2. Öğretim üyesi sayısı:
Eski koşul: Lisans eğitimine ek olarak lisans üstü eğitim de verilen programlarda, öğretim kadrosunda en az beşi (5) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip toplam en az yedi (7) öğretim üyesi bulunmalıdır.
Yeni koşul: Lisans eğitimine ek olarak lisans üstü eğitim de verilen programlarda, öğretim kadrosunda en az dördü (4) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip toplam en az Altı (6) öğretim üyesi bulunmalıdır.

7 Ekim 2021

Akreditasyon asgari koşul değişikliği hakkında paydaş görüşü

Derneğimizin mevcut akreditasyon uygulaması gereği, programların akredite olabilmeleri için gereken Asgari Koşullar ve Akreditasyon Genel Ölçütleri arasında yer alan maddelerden bir tanesi de “Lisans eğitimine ek olarak lisansüstü eğitim de verilen programlarda öğretim kadrosunda en az beşi (5) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip toplam en az yedi (7) öğretim üyesi bulunma zorunluluğu” idi. YÖK’ün norm kadro uygulaması nedeniyle öğretim üye sayısının 6 ile sınırlandırılmış olması ve ayrıca yine YÖK’Ün doktora programı açma ölçütlerinde 6 öğretim üyesinin yeterli görülmesi gerekçeleriyle bu maddenin değiştirilmesi talebi bulunmaktadır. Konu hakkında görüş ve önerilerin 20 Ekim 2021 tarihine kadar bildirilmesini rica ederiz.

10 Haziran 2021

PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

PEMDER, Peyzaj Mimarlığı programlarının PEMDER değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerden veya özel firmalardan değerlendiriciler aramaktadır. Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir mesleki ve sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir. Akademisyen adayların Peyzaj Mimarlığı eğitiminde ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon konularında ilgili/deneyimli olmaları; özel sektörden adayların ise Peyzaj Mimarlığı eğitimi, iş yönetimi ve kalite süreçleri konularında ilgili/deneyimli olmaları beklenmektedir.

Başvurularınızı 25 Haziran 2021 tarihine kadar pemdernek@gmail.com adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.

7 Kasım 2020

Bilgilendirme Toplantısı

2021 yılında PEMDER’e program değerlendirme ve akreditasyon başvurusunda bulunmayı planlayan kurumların dekan, dekan yardımcısı, bölüm başkanı ve akreditasyon kurullarının temsilcilerine yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Akdeniz, Bartın, Düzce, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesinden toplam 13 temsilci katılmıştır.

17 Ekim 2020

17 Ekim 2020 Eğitim Faaliyeti

15 Eylül 2020 tarihinde çıkılan program değerlendiricisi ilanına başvuranlar arasında PAK tarafından seçilenlerin eğitimi, Covid-19 salgını nedeniyle 17.10.2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitime 6 akademisyen, 3 özel sektör temsilcisi ve 3 lisansüstü öğrenci katılmıştır.

1 Ekim 2020

PAK 2020/3 Toplantısı

Covid-19 salgını nedeniyle PAK 01.10.2020 tarihinde 6 üyenin ve PEMDER Yönetim Kurulu Başkanının katılımıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Toplantıda alınan başlıca kararlar arasında; Program değerlendirici ilanı başvurularının değerlendirilmesi; Akreditasyon Eğitimi Alt Komitesi üyelerinin belirlenmesi; Ölçütler Komitesine PAK tarafından belirlenecek üyelerin belirlenmesi yer almıştır.

15 Eylül 2020

PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

PEMDER, Peyzaj Mimarlığı programlarının PEMDER değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerden veya özel firmalardan değerlendiriciler aramaktadır. Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir mesleki ve sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir. Akademisyen adayların Peyzaj Mimarlığı eğitiminde ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon konularında ilgili/deneyimli olmaları; özel sektörden adayların ise Peyzaj Mimarlığı eğitimi, iş yönetimi ve kalite süreçleri konularında ilgili/deneyimli olmaları beklenmektedir.

Başvurularınızı 30 Eylül 2020 tarihine kadar pemdernek@gmail.com adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.

8 Eylül 2020

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Webinar Semineri

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) başkanı Sn. Prof. Dr. Muzaffer ELMAS'ın konuşmacı olarak yer aldığı Uzaktan Eğitim ve Akreditasyon konulu çevrimiçi konferans 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

10 Ağustos 2020

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kurum Ziyareti

Covid-19 pandemisi nedeniyle Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün daveti ile 10 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Akreditasyon konusunda çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

28 Temmuz 2020

PAK 2020/2 Toplatısı

Covid-19 salgını nedeniyle PAK 28.07.2020 tarihinde 6 üyenin ve PEMDER Yönetim Kurulu Başkanının katılımıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Toplantıda alınan başlıca kararlar arasında; uluslar arası işbirliklerini geliştirilmesi; akreditasyon süreçleri, yönerge ve yönetmeliklerle ilgili sunumların hazırlanması; program değerlendirici havuzunun genişletilmesi ve yeni değerlendiricilere çevrimiçi eğitim düzenlenmesi; 2021 yılında değerlendirme ve akreditasyona başvurma isteğini bildiren kurumların temsilcilerine yönelik çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi; PEMDER’in sunduğu akreditasyon hizmetine ilişkin ayrı bir web sayfası hazırlanması yer almıştır.

12 Mayıs 2020

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu 2020/1 nolu toplantısı gerçekleştirildi.

Derneğimizin Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (PAK) 2020/1 nolu toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Akreditasyon Yol Haritası belirlendi.