Menü Kapat

Haberler ve Duyurular

20 Kasım 2021

Akreditasyon Kurum Bilgilendirme Toplantısı

2022 yılında PEMDER'e akreditasyon başvurusu yapmayı planlayan ve süreç ve ölçütler bağlamında ayrıntılı bilgi talep eden kurumların temsilcilerine yönelik olarak 20 Kasım 2021 Cumartesi günü kurum bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Burdur Mehmet Akif, Çanakkale Onsekiz Mart, İnönü, İstanbul-Cerrahpaşa ve Karadeniz Teknik üniversitelerinin ilgili fakülte dekan ve dekan yardımcıları ile peyzaj mimarlığı bölümlerinin başkanları, başkan yardımcıları ve akreditasyon komisyon üyeleri katılmıştır.

01 Kasım 2021

Akreditasyon Asgari Koşul Değişiklik Taslağı

Derneğimizin halen uygulamakta olduğu akreditasyon asgari koşullarından bazılarının değiştirilmesine ilişkin talepler doğrultusunda oluşturulan değişiklik taslağı aşağıda verilmiştir. Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini 15 Kasım 2021 tarihine kadar pemdernek@gmail.com adresine iletmeleri beklenmektedir.

1. Bölüm Başkanının derecesi
Eski koşul: Bölüm başkanı Peyzaj Mimarlığı alanında lisans derecesine sahip olmalıdır.
Yeni koşul: Bölüm Başkanı Peyzaj Mimarlığı alanında lisans, doktora ya da doçentli derecesine sahip olmalıdır.

2. Öğretim üyesi sayısı:
Eski koşul: Lisans eğitimine ek olarak lisans üstü eğitim de verilen programlarda, öğretim kadrosunda en az beşi (5) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip toplam en az yedi (7) öğretim üyesi bulunmalıdır.
Yeni koşul: Lisans eğitimine ek olarak lisans üstü eğitim de verilen programlarda, öğretim kadrosunda en az dördü (4) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip toplam en az Altı (6) öğretim üyesi bulunmalıdır.

7 Ekim 2021

Akreditasyon asgari koşul değişikliği hakkında paydaş görüşü

Derneğimizin mevcut akreditasyon uygulaması gereği, programların akredite olabilmeleri için gereken Asgari Koşullar ve Akreditasyon Genel Ölçütleri arasında yer alan maddelerden bir tanesi de “Lisans eğitimine ek olarak lisansüstü eğitim de verilen programlarda öğretim kadrosunda en az beşi (5) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip toplam en az yedi (7) öğretim üyesi bulunma zorunluluğu” idi. YÖK’ün norm kadro uygulaması nedeniyle öğretim üye sayısının 6 ile sınırlandırılmış olması ve ayrıca yine YÖK’Ün doktora programı açma ölçütlerinde 6 öğretim üyesinin yeterli görülmesi gerekçeleriyle bu maddenin değiştirilmesi talebi bulunmaktadır. Konu hakkında görüş ve önerilerin 20 Ekim 2021 tarihine kadar bildirilmesini rica ederiz.

10 Haziran 2021

PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

PEMDER, Peyzaj Mimarlığı programlarının PEMDER değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerden veya özel firmalardan değerlendiriciler aramaktadır. Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir mesleki ve sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir. Akademisyen adayların Peyzaj Mimarlığı eğitiminde ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon konularında ilgili/deneyimli olmaları; özel sektörden adayların ise Peyzaj Mimarlığı eğitimi, iş yönetimi ve kalite süreçleri konularında ilgili/deneyimli olmaları beklenmektedir.

Başvurularınızı 25 Haziran 2021 tarihine kadar pemdernek@gmail.com adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.

7 Kasım 2020

Bilgilendirme Toplantısı

2021 yılında PEMDER’e program değerlendirme ve akreditasyon başvurusunda bulunmayı planlayan kurumların dekan, dekan yardımcısı, bölüm başkanı ve akreditasyon kurullarının temsilcilerine yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Akdeniz, Bartın, Düzce, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesinden toplam 13 temsilci katılmıştır.

17 Ekim 2020

17 Ekim 2020 Eğitim Faaliyeti

15 Eylül 2020 tarihinde çıkılan program değerlendiricisi ilanına başvuranlar arasında PAK tarafından seçilenlerin eğitimi, Covid-19 salgını nedeniyle 17.10.2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitime 6 akademisyen, 3 özel sektör temsilcisi ve 3 lisansüstü öğrenci katılmıştır.

1 Ekim 2020

PAK 2020/3 Toplantısı

Covid-19 salgını nedeniyle PAK 01.10.2020 tarihinde 6 üyenin ve PEMDER Yönetim Kurulu Başkanının katılımıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Toplantıda alınan başlıca kararlar arasında; Program değerlendirici ilanı başvurularının değerlendirilmesi; Akreditasyon Eğitimi Alt Komitesi üyelerinin belirlenmesi; Ölçütler Komitesine PAK tarafından belirlenecek üyelerin belirlenmesi yer almıştır.

15 Eylül 2020

PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

PEMDER, Peyzaj Mimarlığı programlarının PEMDER değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerden veya özel firmalardan değerlendiriciler aramaktadır. Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir mesleki ve sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir. Akademisyen adayların Peyzaj Mimarlığı eğitiminde ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon konularında ilgili/deneyimli olmaları; özel sektörden adayların ise Peyzaj Mimarlığı eğitimi, iş yönetimi ve kalite süreçleri konularında ilgili/deneyimli olmaları beklenmektedir.

Başvurularınızı 30 Eylül 2020 tarihine kadar pemdernek@gmail.com adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.

8 Eylül 2020

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Webinar Semineri

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) başkanı Sn. Prof. Dr. Muzaffer ELMAS'ın konuşmacı olarak yer aldığı Uzaktan Eğitim ve Akreditasyon konulu çevrimiçi konferans 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

10 Ağustos 2020

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kurum Ziyareti

Covid-19 pandemisi nedeniyle Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün daveti ile 10 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Akreditasyon konusunda çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

28 Temmuz 2020

PAK 2020/2 Toplatısı

Covid-19 salgını nedeniyle PAK 28.07.2020 tarihinde 6 üyenin ve PEMDER Yönetim Kurulu Başkanının katılımıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Toplantıda alınan başlıca kararlar arasında; uluslar arası işbirliklerini geliştirilmesi; akreditasyon süreçleri, yönerge ve yönetmeliklerle ilgili sunumların hazırlanması; program değerlendirici havuzunun genişletilmesi ve yeni değerlendiricilere çevrimiçi eğitim düzenlenmesi; 2021 yılında değerlendirme ve akreditasyona başvurma isteğini bildiren kurumların temsilcilerine yönelik çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi; PEMDER’in sunduğu akreditasyon hizmetine ilişkin ayrı bir web sayfası hazırlanması yer almıştır.

12 Mayıs 2020

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu 2020/1 nolu toplantısı gerçekleştirildi.

Derneğimizin Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (PAK) 2020/1 nolu toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Akreditasyon Yol Haritası belirlendi.